وبكده آریانا

جمعیت این کشور حدود چهار میلیون و ۱۹۶ هزار نفر با میانگین سنی ۲۷ سال است. امید به زندگی برای زنان ۸۰ و برای مردان ۷۵ سال است. ۹۴ درصد از مردم آن سفیدپوست هستند. زبان رسمی این کشور اسپانیایی است.

whatsapp

گرمایش زمین و گیاهخواری | 39 ...

گرمایش زمین و گیاهخواری | 39) خبرهای مرداد تا مهر 87 be vegan, make peace

whatsapp

گرمایش زمین و گیاهخواری | مهر ۱۳۸۷

گرمایش زمین و گیاهخواری ... وزیر گویانا در مورد تغییرات اقلیمی سخن میگوید. ... فقط به نواحی محدودی از دو شهر آسیب رساند، و اتومبیلها صدمه دیدند، و شرکتهای بیمه هزینه تعمیر را بعهده خواهد گرفت.

whatsapp
Top